Vårt Ramverk
Varför partnering och varför ramverk
Vi fokuserar på partnering som arbetsform. Anledningen är enkel, det är med detta arbetssätt som vi skapar mesta möjliga värde för varje kundkrona på riktigt. När arbetssättet dessutom gör att människor växer och trivs, ja då är valet enkelt. För att du som kund alltid skall få det bästa när du valt T3 så sammanfattar vi vårt arbetssätt i Ramverket.
"Vi vill skapa kundvärde i allt vi gör - kundens bästa är vårt bästa. Om det inte ger kundvärde, sluta gör!" Pkt. 1 i vårt Ramverk

Långsiktiga beslut

Korta beslutsvägar

Total transparens

Kundvärde i allt

Fokus på våra styrkor

Partnering & samverkan

Lokalt förankrade

Snälla mot allt levande

Coachande ledarskap

Ständig förbättring

Fira tillsammans

Arbetssätt
Vi har ett grundtänk, i övrigt bygger vi arbetssätt utifrån varje unikt projekt. Vår erfarenhet är att varje projekt är unikt. Ska vi då ha ett färdigt arbetssätt som projektet ska anpassa sig till? Eller borde vi istället anpassa arbetssättet efter dig som kund? För oss var valet enkelt.
Hållbarhet

Vi är omtänksamma och snälla mot allt levande. Detta är ett av våra löften i vårt ramverk. Vi arbetar säkert, vi värnar om miljön i såväl vår närhet som i det stora. Vi utmanar oss själva och våra projekt att få med hållbarhet i alla dimensioner.

Förhållningssätt

Ledarskap

För att utvecklas till effektfulla, trygga och växande människor tror vi på följande:
- Vi agerar med ett osjälviskt och delande förhållningssätt.
- Vi fokuserar på våra styrkor och positiva framgångsvanor.
- Vi har ett coachande ledarskap för att lyfta varandra i en stärkande miljö.
- Vi har en kultur där vi fattar egna beslut inom våra ansvarsområden. Den som fattar beslutet har ett ansvar att fråga och söka hjälp hos "rätt" person.
- Vi firar våra framsteg.

Vår etiska kompass:
Vi lever alltid våra värderingar, kan stolt berätta om allt vi gör för våra vänner, barn och barnbarn. Vi kan läsa om allt vi gör i morgondagens tidning.
Kontakta oss