Coachande ledarskap
Vi har ett coachande ledarskap.

• Vi har en platt organisation med tydliga ansvarsområden men inga chefstitlar.

• Alla kliver fram och driver inom sina ansvarsområden. Svaret sitter oftast hos den som är närmast kund och problem.

• Vi ställer frågor och stöttar varandra. Beslut tas utan långa ledtider.