Fokus på våra styrkor.
Vi fokuserar på våra styrkor.

• Vi hjälper varandra över geografierna och nyttjar varandras styrkor. Ett exempel är projekt Valåsen åt Moelven där vi tillsammans över geografierna drev projekteringen.