Långsiktiga beslut
Alla beslut är långsiktiga och skall leda till att vi är lite bättre imorgon än vad vi är idag.

Exempel:

-För att få ett riktigt bra ekonomistyrning vald vi att bygga ett eget system. Vi ville skapa total transparens samtidigt som systemet skall vara enkelt och tydligt att arbeta med. Resultatet blev T3 P