Kundvärde i allt.
Vi har vänt på perspektiven och bygger bolaget utifrån kundens perspektiv. Vi har lovat oss själva att allt vi gör skall skapa upplevt kundvärde, om inte skall vi sluta göra.
Utmana oss gärna i detta.

• Ibland kan största värdet skapas genom att sluta göra. I vårt fall valde vi exempelvis att inte certifiera oss.