Lokalt förankrade
Hur skapar man kundvärde genom att alltid vara lokalt förankrade? Vårt svar blev att en stor del av ägarskapet skall ligga lokalt och att alla beslut skall fattas av personer som bor där även kunden andas, äter och har sin familj.

• Tre lokalt förankrade ägare* i varje geografi och verksamhetsgren. Vi hjälper varandra samtidigt mellan bolagen och kunden möter alltid ett T3.

• När vi har fler medarbetare än vad vi får in i en buss, då skapar vi ytterligare en lokalt förankrad dotter.

*Kontakta gärna Magnus eller Marcus om du vill veta mer, kontaktuppgifter hittar du under kontakt.