Tillbaka

Stockfallet skola

Stockfallets Skola åt Karlstads kommun, nybyggnation av skola och idrottshall enligt miljöbyggnad silver med fokus på LCA och återbruk. Totalentreprenad på fast pris för ca 185 MSEK. Byggnaderna utförs med bärande trästomme, tegelfasader med delvis återbrukat tegel och förses bland annat med solcellsanläggning och sedumtak på utvalda delar. Skolgårdsmiljön präglas av natur och lekutrustning utförs i naturmaterial.

Ordervärde

185 miljoner

År

2021-2023

Ort

Karlstad

Uppdragsgivare

Karlstad Kommun

Fas 2

Inte aktuellt

No items found.

Inte aktuellt

No items found.

Efter vunnen upphandling i hård konkurrens inleddes detaljprojekteringen under hösten 2021 samtidigt som produktionsstart planerades.
Vi valde en hybridstomme med mycket bärande träkonstruktion och en blandning mellan trä, betong och stål, vilket ledde till en kostnadseffektiv stomme med låg klimatpåverkan och möjlighet till prefabricering i fabrik.
Efter ett intensivt stommontage under vintern 2022 har projektet fortsatt med invändiga och utvändiga arbeten.
Under sommaren 2022, mitt under pågående produktion, kom önskemål från beställaren om att utöka skolan med en våning för att inrymma fler elever i det växande området Stockfallet.
En intensiv projektering i partneringanda inleddes och redan hösten 2022 påbörjades omarbetning av stommen och påbyggnation av en till våning under tält.

No items found.
No items found.