Tillbaka

Norsälven, Skredsäkring

Projektet omfattas skredsäkring rörande del av Norsälven. Projektet genomfördes åt Karlsad kommun och bedrevs mellan augusti 2022 till maj 2023.

Ordervärde

15 miljoner

År

2022-2023

Ort

Norsälven, Karlstad

Uppdragsgivare

Karlstad Kommun

Fas 3

Inte aktuellt i detta projekt.

No items found.

Inte aktuellt i detta projekt.

No items found.

Vårt första projekt i Karlstad.

Genom ett fantastiskt bra samarbete har vi skapat samhällsnytta gneom att säkra del av Norsälven för framtida ras. Under projektets gång har vi grävt ut och skiftat massor utmed strandkanten på Norsälven. Arbete har bedrivits från land och via pråm. Genom bra samarbete har vi även skapat hållbarhet och trivsel genom enkla åtgärder såsom grillplats för boende samt boplats för våra flygande vänner.

No items found.

Projektet klart

Efter mycket bra samarbete är nu projektet klart. Vi tackar kund och leverantörer för ett bra projekt och lämnar med varm hand över ett skredsäkrat område till boende och framtida generationer.

No items found.