Tillbaka

Marks Bostad, Assberg & Sandvallsäng

I Strategisk partnering har vi fått förtroendet att tillsammans med Marks Bostad genomföra ombyggnation av Assberg samt kulvertbyte på Sandvallsäng.

Ordervärde

400 miljoner

År

2023-2026

Ort

Skene

Uppdragsgivare

Marks Bostad AB

Fas 0

Fas 0 har startat och vi skapar nu ramar och förutsättningar

Vi har nu gemensamt startat arbetet med att skapa förutsättnignar för kommande projektering och produktion. Vi arbetar med att gemensamt skapa laget som tillsammans skall genomföra projekten. Vi hittar samsyn kring storheterna i projektet och startar arbetet med att driva mot våra gemensamma mål. Utmaningarna är många och vi vänder i denna fas på många stenar. Just nu pågår arbetet med att teckna avtal med pertnering-UE och partnering-konsulter.

No items found.

Har inte startat

No items found.

Har inte startat

No items found.
No items found.