Tillbaka

Ramavtal, Karlstad Kommun

I samarbete med Karlstad kommun genomför vi VA- och Markprojekt i samverkan.

Ordervärde

80+80 miljoner

År

2023-2025 (+ 2 år)

Ort

Karlstad

Uppdragsgivare

Karlstad Kommun

Fas 2

Inte aktuellt

No items found.

Löpande projektering projekt för projekt

Här arbetar vi tillsammans för att skapa effektivaste angreppssätt för det specefika projektet. Säkerhet för oss själva och omgivning är alltid högst upp på agendan. Vi arbetar hela tiden med rätt kvalitet över tid och en effektiv produktion

No items found.

Produktion pågår

I ramavtalet ingår arbeten utifrån löpande behov för Karlstad kommun. Under året skapar vi samhällsnytta genom att färdigställa ett tiotal projekt. Ett av delprojekten är Utterstigen i Molkom.

No items found.
No items found.