Strategisk partnering i Marks Kommun

August 21, 2023
Tillsammans med Marks Kommun bygger och utvecklar vi i strategisk partnering Ubbhult och Björketorp skola.

Vi tackar för förtroendet och har nu i partnering med Marks Kommun startat arbetet med att tillsammans utveckla Ubbhult och Björketorp skola.

Nedan en bild från startmötet där vi tillsammans och i tillit drar upp riktilinjerna för projekten.

"Projekten går helt i linje med vår vilja att enbart fokusera på partnering, extra roligt att få göra detta i min hemkommun." säger Urban Johnsson.
Urban Johnsson
+46 (0)731 - 52 67 48
urban.johnsson@t3group.se