Servicehus Arvika

April 24, 2024
T3 Hus har tilldelats kontraktet att renovera ett servicehus till ett särskilt äldreboende i Arvika i partnering samverkan med Arvika Fastighets AB.

T3 Hus bygger om servicehus i Arvika till ett modernt särskilt äldreboende

T3 Hus har tilldelats kontraktet att renovera ett servicehus till ett särskilt äldreboende i Arvika i partnering samverkan med Arvika Fastighets AB. Med en målbudget på 57 miljoner kronor kommer projektet att genomföras med fokus på samarbete, innovation och omsorg om de boendes behov.

Projektet i Kvarter Smedbergs innefattar renovering och ombyggnation av det tidigare servicehuset och skapande av 27 moderna särskilda boendelägenheter för äldre samt nya moderna hjälpmedel och lokaler för personalen. Ombyggnationen ingår i Arvika Fastighets AB:s strävan att möta de växande behoven inom äldreomsorgen och skapa en trygg och bekväm miljö för de äldre invånarna.

Magnus Grude, projektchef på T3 Hus, ser fram emot att tillsammans med Arvika Fastighets AB och partners genomföra renoveringen och ombyggnationen.

  • Samarbete och kreativitet är nyckeln till att lyckas med en utmanande ombyggnation, säger Magnus. Genom gemensam och noggrann inventering och analys har vi funnit innovativa sätt att möta de nya kraven och önskemålen för att de boende ska trivas samt att personalen ska ha rätt hjälpmedel för en fungerande verksamhet, fortsätter han.

Många utmaningar måste lösas för att få rätt funktioner inom en befintlig fastighet och byggnad.

  • Projektledningen tillsammans med partners samverkar och genomför konstruktiva tekniska lösningar som resulterar i att kostnaden ligger på cirka hälften av investeringskostnaden jämfört med att bygga nytt, säger Magnus. Detta upplevs positivt av kunden och skapar kundvärde, vilket eventuellt öppnar upp för en etapp två för att möta ökad efterfrågan på särskilt äldreboende.

Renoveringen börjar omgående och beräknas att pågå fram till maj 2025.

Kontakt:

Magnus Grude, projektchef T3 Hus

070-081 93 95

Magnus Grude
070-0819395
magnus.grude@t3group.se