Nordic Paper, Bäckhammar

November 8, 2023
T3 har i partnering fått förtroendet att tillsammans vara en del i utvecklandet av Bäckhammar.

Vi tackar ödmjukast för förtroendet att i partnering vara en del i att utveckla Bäckhammar. Bäckhammar är redan idag Nordic Papers största anläggning som skapar arbetstillfällen för cirka 260 medarbetare. Att få vara en del i att stärka Bäckhammar inför framtiden skapar samhällsnytta. I projektet tar T3 ett helthetsgrepp över såväl Anläggning som Hus, allt utan att kunden får påslag på påslag internt. Vi skapar på detta sätt mest möjligt för varje investerad krona.

Magnus Grude
070-0819395
magnus.grude@t3group.se
Thomas Hofstedt
+46 (0)708 - 64 75 80
thomas.hofstedt@t3group.se