Badhus Deje, Forhaga

October 19, 2023
Sedan några veckor tillbaka är övertagelsen med Forshaga kommun klar

Vi tackar för förtroendet och kommer nu att färdigställa badhuset i T3. Klarälvsbadet är ett partneringprojekt och kommer att färdigställas under hösten. Ett nära samarbete med kund och alla projektörer/Ue har skapat ett badhus att vara stolta över.

Klarälvsbadet
Jakob Haggärde
076-1196946
jakob.haggarde@t3group.se
Magnus Grude
070-0819395
magnus.grude@t3group.se